Sintetizues HY 12
Honya Biotech fokusohet në sintetizuesin e ADN/ARN-së, stacionet e punës me tubacione dhe elucionin, pajisjet e dembrojtjes, pajisjet e tretura me amidit, stacionin e punës së pastrimit, kolonat e sintezës, fosforamiditët, amiditin e modifikimit, reagentët e sintezës, materiale të ndryshme harxhuese, etj. / Produktet dhe shërbimet e sintezës së ARN-së në botë.

Sintetizues HY 12

  • HY 12 ADN ARN Oligo Sintetizues për sintezë mesatare

    HY 12 ADN ARN Oligo Sintetizues për sintezë mesatare

    Primerët e sintetizuar mund të përdoren për reaksionet e renditjes, vendndodhjet SNP, komplete zbulimi, hibridizim dhe transkriptim të kundërt, reaksion zinxhir polimerazë (PCR), etj. Mund të sintetizoni edhe primerë të tjerë me programe të ndryshme.

  • HY 12 ADN ARN Oligo Sintetizues për sintezë mesatare

    HY 12 ADN ARN Oligo Sintetizues për sintezë mesatare

    Primerët e sintetizuar mund të përdoren për reaksionet e renditjes, vendndodhjet SNP, komplete zbulimi, hibridizim dhe transkriptim të kundërt, reaksion zinxhir polimerazë (PCR), etj. Mund të sintetizoni edhe primerë të tjerë me programe të ndryshme.