Kolona Frit
Honya Biotech fokusohet në sintetizuesin e ADN/ARN-së, stacionet e punës me tubacione dhe elucionin, pajisjet e dembrojtjes, pajisjet e tretura me amidit, stacionin e punës së pastrimit, kolonat e sintezës, fosforamiditët, amiditin e modifikimit, reagentët e sintezës, materiale të ndryshme harxhuese, etj. / Produktet dhe shërbimet e sintezës së ARN-së në botë.