Pajisjet e elucionit dhe pastrimit
Honya Biotech fokusohet në sintetizuesin e ADN/ARN-së, stacionet e punës së tubacioneve dhe elucionit, pajisjet e dembrojtjes, pajisjet e tretura të amiditit, stacionin e punës të pastrimit, kolonat e sintezës, fosforamiditët, amiditin e modifikimit, reagentët e sintezës, materialet e ndryshme harxhuese, etj. / Produktet dhe shërbimet e sintezës së ARN-së në botë.

Pajisjet e elucionit dhe pastrimit

  • Elucioni Përdorimi i pajisjes për larjen e acidit nukleik

    Elucioni Përdorimi i pajisjes për larjen e acidit nukleik

    Kjo pajisje është projektuar për të larë kampionin e papërpunuar të acidit nukleik nga mbështetësi i ngurtë.Punon me modalitetin e punës me presion pozitiv.

  • Pajisjet e pastrimit për pastrimin e Oligo

    Pajisjet e pastrimit për pastrimin e Oligo

    Pajisja plotësisht e automatizuar e pastrimit të lëngjeve lejon transferimin sasior të lëngjeve të ndryshme.Lëngjet fryhen ose aspirohen përmes kolonave të sintezës ose pastrimit C18.Dizajni i integruar, sistemi i kontrollit me një bosht dhe ndërfaqja e përshtatshme njeri-makinë mundësojnë kontrollin plotësisht automatik të pajisjes.