394 Kolona
Honya Biotech fokusohet në sintetizuesin e ADN/ARN-së, stacionet e punës së tubacioneve dhe elucionit, pajisjet e dembrojtjes, pajisjet e tretura të amiditit, stacionin e punës të pastrimit, kolonat e sintezës, fosforamiditët, amiditin e modifikimit, reagentët e sintezës, materialet e ndryshme harxhuese, etj. / Produktet dhe shërbimet e sintezës së ARN-së në botë.